Hình thức thanh toán 

 

1. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG - TRẢ TIỀN MẶT 

Phương thức Giao hàng - Trả tiền mặt / Chuyển khoản

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC: 

Chuyển tiền, chuyển khoản:

Võ Công Sơn TK: 204287969 ACB - PGD TAM HA

Võ Công Sơn TK: 0461004016750 CN Vietcombank Sống Thần

Võ Công Sơn TK: 5590206724806 CN Agribank Sống Thần