Trang chủ BỘ NGUỒN
giảm
9%
POWER 450W-ACBEL CE2 FAN LỚN
Giá (có VAT): 640,000 đ
giảm
22%
NGUỒN ACBEL 300W- 400W 2ND BH 1 THÁNG
Giá (có VAT): 200,000 đ
giảm
7%
Nguồn Acbel 350HK-FAN 8CM + dây nguồn
Giá (có VAT): 425,000 đ
giảm
8%
Nguồn AcBel I-power G500
Giá (có VAT): 920,000 đ
giảm
32%
Bộ nguồn vi tính SD-750 + dây nguồn
Giá (có VAT): 225,000 đ
giảm
19%
Nguồn RAIDMAX RX-300XT 300W
Giá (có VAT): 295,000 đ
giảm
15%
Nguồn Acbel 450HK
Giá (có VAT): 600,000 đ
giảm
8%
Nguồn AcBel I-power G700
Giá (có VAT): 1,410,000 đ
giảm
18%
Nguồn Cooler SP Real 300W
Giá (có VAT): 209,000 đ
giảm
2%
Nguồn CoolerSP 350W + dây nguồn
Giá (có VAT): 300,000 đ
giảm
58%
NGUỒN SWTTCHING POWER SUPPLY 1600K_THƯỜNG
Giá (có VAT): 321,000 đ
giảm
58%
NGUỒN FUHLER 1600 F2 POWER KING _ TRÂU
Giá (có VAT): 321,000 đ
POWER 600W V3-COOLERMASSTER ELITE
Giá (có VAT): 973,700 đ