Trang chủ BỘ NGUỒN
giảm
22%
NGUỒN ACBEL 400W 2ND BH 1 THÁNG
Giá (có VAT): 200,000 đ
giảm
100%
POWER 525W-COOLER EXTREME2
Giá (có VAT): Call
giảm
8%
Nguồn AcBel I-power G500
Giá (có VAT): 920,000 đ
giảm
32%
Bộ nguồn vi tính SD-750 + dây nguồn
Giá (có VAT): 225,000 đ
giảm
5%
Nguồn RAIDMAX RX-300XT 300W
Giá (có VAT): 345,000 đ
giảm
6%
Nguồn RAIDMAX RX-1200AE-B 1200w
Giá (có VAT): 2,650,000 đ
giảm
16%
Nguồn Acbel 400HK + dây nguồn
Giá (có VAT): 445,000 đ
giảm
6%
Nguồn AcBel I-power G450
Giá (có VAT): 760,000 đ
giảm
13%
Nguồn Acbel 450HK
Giá (có VAT): 545,000 đ
giảm
8%
Nguồn AcBel I-power G700
Giá (có VAT): 1,410,000 đ
giảm
10%
Nguồn AcBel I-power G600
Giá (có VAT): 1,160,000 đ
giảm
5%
Nguồn AcBel I-power G550
Giá (có VAT): 1,060,000 đ
giảm
8%
Nguồn AcBel I-power G750
Giá (có VAT): 1,480,000 đ
giảm
18%
Nguồn Cooler SP Real 300W
Giá (có VAT): 209,000 đ
giảm
6%
NGUỒN CM V1200W
Giá (có VAT): 6,230,000 đ
Nguồn server Acbel 600W + dây kích
Giá (có VAT): 520,000 đ
giảm
10%
Nguồn Acbel Ipower 80plus 450
Giá (có VAT): 790,000 đ