Trang chủ SẠC LAPTOP
giảm
56%
ADAPTER HP 18.5V-3.5A ( Đầu nhỏ) vàng, dây nguồn
Giá (có VAT): 120,000 đ
giảm
52%
Adapter Acer 19V - 3.42A (đầu nhỏ), dây nguồn
Giá (có VAT): 175,000 đ
giảm
49%
Adapter Lenovo 20V - 4.5A đầu vuông, dây nguồn
Giá (có VAT): 196,000 đ
giảm
73%
Adapter Lenovo 20V - 4.5A, dây nguồn
Giá (có VAT): 120,000 đ
giảm
36%
XẠC ASUS 19V - 3.42A, dây nguồn, đầu lớn
Giá (có VAT): 167,000 đ
giảm
47%
Xạc Acer 19V-4.74A, dây nguồn
Giá (có VAT): 168,000 đ
giảm
35%
Xạc Asus 19V-4.74A (5.5*2.5) (H) dây nguồn
Giá (có VAT): 170,000 đ
giảm
38%
Xạc HP 19V-4.74A lớn, dây nguồn (7.4*5.0)(L)(H)
Giá (có VAT): 175,000 đ
giảm
44%
Adapter HP 18.5v - 3.5A Kim, dây nguồn (7.4*5.0)(L)(H)
Giá (có VAT): 146,000 đ
giảm
43%
Xạc Samsung 19V -4.74A H (dây nguồn)
Giá (có VAT): 149,800 đ
giảm
32%
ACER 19V - 3.42A ( vàng), dây nguồn
Giá (có VAT): 170,000 đ
giảm
49%
ADAPTER DELL 19.5V 3.34A, đầu kim lớn, dây nguồn
Giá (có VAT): 180,000 đ
giảm
50%
Adapter Asus 19v-1.75A, dây nguồn
Giá (có VAT): 175,000 đ
giảm
38%
Xạc Lenovo 19V-3.42A, dây nguồn
Giá (có VAT): 155,000 đ
giảm
37%
DELL 19.5V-4.62A đầu nhỏ, dây nguồn
Giá (có VAT): 225,000 đ
giảm
57%
Adapter HP 19V - 1.58A, đầu thường dây nguồn
Giá (có VAT): 110,000 đ
giảm
60%
Adapter Acer 19V - 1.58A, dây nguồn
Giá (có VAT): 120,000 đ
giảm
58%
Adapter Compaq 19V - 3.16A, dây nguồn
Giá (có VAT): 120,000 đ
giảm
55%
ADAPTER Sony Dell 20v - 3.5A
Giá (có VAT): 130,000 đ
giảm
59%
Adapter Lenovo 12V - 1.5A cắm điện
Giá (có VAT): 135,000 đ
giảm
56%
ADAPTER 9V-0.6A
Giá (có VAT): 40,000 đ
giảm
38%
Xạc Acer 19V - 2.15A, dây nguồn
Giá (có VAT): 149,800 đ
giảm
49%
ADAPTER ASUS 19V - 2.37A, dây nguồn
Giá (có VAT): 149,800 đ
giảm
73%
DELTA AC ADAPTER 19V 3.9A ZIN
Giá (có VAT): 104,860 đ
giảm
43%
Adapter Samsung 14V - 3A, dây nguồn
Giá (có VAT): 160,500 đ
giảm
42%
XẠC ASUS 19V - 2.1A ( HOP ) S, dây nguồn
Giá (có VAT): 139,100 đ
giảm
50%
Xạc HP 19V -4.74A đầu nhỏ (den), dây nguồn
Giá (có VAT): 139,000 đ
giảm
36%
Adapter Sony 19.5V - 4.7A, dây nguồn
Giá (có VAT): 185,000 đ
giảm
41%
Adapter Acer 12V - 1.5A (A510) cắm điện
Giá (có VAT): 195,000 đ
giảm
51%
Adapter Dell 19.5V - 6.7A đầu kim, dây nguồn
Giá (có VAT): 310,000 đ
giảm
45%
Adapter HP 19V-4.74a Đầu kim lớn, dây nguồn
Giá (có VAT): 198,000 đ
giảm
54%
Adapter Lenovo 20V - 3.25A đầu vuông, dây nguồn
Giá (có VAT): 175,000 đ
giảm
49%
Adapter DELL 19.5V - 4.62A (đầu lớn), dây nguồn
Giá (có VAT): 181,000 đ
giảm
49%
ADAPTER DELL 19.5V 3.34A đầu kim nhỏ, dây nguồn
Giá (có VAT): 180,000 đ