Trang chủ
Cửa hàng

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 3MAT

  • Đối với sản phẩm của hãng:
    – Mỗi hãng sản xuất khác nhau và mỗi sản phẩm khác nhau sẽ có những quy định về chính sách bảo hành và thời hạn bảo hành của sản phẩm.
    – Chúng tôi sẽ tham gia vào quá trình bảo hành sản phẩm của khách hàng khi sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành theo quy định của hãng sản xuất và do lỗi từ hãng sản xuất.
  • Đối với sản phẩm 3MAT:
    – Sản phẩm 3MAT là sản phẩm được Vi Tính 3MAT xác định phương pháp bảo hành và thời hạn bảo hành của sản phẩm theo qui định của Vi Tính 3MAT, được bảo hành trực tiếp bởi Vi Tính 3MAT.* Khách hàng sẽ được tư vấn chi tiết về thông tin bảo hành của mỗi sản phẩm khi mua hàng hoặc yêu cầu tư vấn mua hàng. Bên cạnh đó, thông tin bảo hành sẽ được kèm theo thông tin giới thiệu của mỗi sản phẩm.
Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng