Trang chủ
Cửa hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ RIÊNG TƯ 3MAT

Chính sách bảo mật và riêng tư này mô tả cách thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi thu thập, sử dụng, quản lý và chia sẻ khi bạn truy cập hoặc mua hàng từ website: http://3mat.com.vn

  • THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Khi bạn truy cập website của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về loại thiết bị truy cập vào website là máy tính hoặc thiết bị mobile, múi giờ và một số cookie được cài đặt trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, khi bạn truy cập các sản phẩm tại website của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về các trang hoặc sản phẩm riêng lẻ mà bạn xem, những trang hoặc cụm từ tìm kiếm nào đã giới thiệu bạn đến website chúng tôi và thông tin về cách bạn tương tác với website chúng tôi. Chúng tôi gọi thông tin được thu thập tự động này là “Thông tin thiết bị”.

Chúng tôi thu thập Thông tin thiết bị bằng các công nghệ sau:

    – “Cookie” là các tệp dữ liệu được đặt trên thiết bị hoặc máy tính của bạn và thường bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh.

    – “Tệp nhật ký” theo dõi các hành động xảy ra trên website chúng tôi và thu thập dữ liệu bao gồm: hoạt động trên máy tính hoặc thiết bị mobile, các trang giới thiệu.

    – “Đèn hiệu web”, “thẻ” và “pixel” là các tệp điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt website

 – Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ để đảm bảo trải nghiệm của bạn là tốt nhất, đây là những công cụ như Google Analytics để xem các trang web được truy cập nhiều nhất trên toàn bộ website, v.v…  Không có cách nào để chúng tôi theo dõi dữ liệu này trở lại bất kỳ cá nhân nào và đó là 100 % ẩn danh.

Ngoài ra, khi bạn mua hàng qua website chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán, địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi gọi thông tin này là “Thông tin đặt hàng”.

Khi chúng ta nói về “Thông tin cá nhân” trong Chính sách bảo mật và riêng tư này, chúng ta đang nói về cả Thông tin thiết bị và Thông tin đặt hàng.

  • LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Chúng tôi sử dụng “Thông tin đặt hàng” mà chúng tôi thu thập nói chung để thực hiện bất kỳ đơn hàng nào được đặt qua website chúng tôi (bao gồm xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp vận chuyển và cung cấp cho bạn hóa đơn và / hoặc xác nhận đơn hàng). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Thông tin đặt hàng này để:

Giao tiếp với bạn:

Kiểm tra các đơn đặt hàng của chúng tôi để giảm thiểu rủi ro xảy ra lỗi.

Khi phù hợp với các sở thích mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng Thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập để giúp chúng tôi sàng lọc rủi ro tiềm ẩn, nói chung là để cải thiện và tối ưu hóa website của chúng tôi (ví dụ: bằng cách tạo phân tích về cách khách hàng của chúng tôi duyệt và tương tác với website và để đánh giá sự thành công của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi).

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba để giúp chúng tôi kinh doanh và tương tác với bạn, như được mô tả ở trên. Ví dụ: chúng tôi sử dụng sản phẩm Woocommerce thuộc Công ty AUTOMATTIC để cung cấp nền tảng cho cửa hàng trực tuyến của mình – bạn có thể đọc thêm về cách AUTOMATTIC sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng của chúng tôi sử dụng website chúng tôi – bạn có thể đọc thêm về cách Google sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/. Bạn cũng có thể chọn không tham gia Google Analytics tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

QUẢNG CÁO HÀNH VI

Như đã mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo hoặc thông tin tiếp thị được nhắm mục tiêu mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.

KHÔNG THEO DÕI

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi các hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu của website chúng tôi cho đến khi khi chúng tôi thấy tín hiệu không theo dõi từ bạn.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Khi bạn đặt hàng qua website, chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin đặt hàng của bạn trong hồ sơ của chúng tôi trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này.

THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh, ví dụ, những thay đổi đối với hoạt động của chúng tôi hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác.

Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng