Trang chủ
Cửa hàng

Màn hình LCD Lenovo D19-10 61E0KAR6WW (1366 x 768/TN/60Hz/5 ms)

Original price was: 2,790,000₫.Current price is: 2,590,000₫.

Màn hình LCD Lenovo D20-20 66C4KAC1VN (1440 x 900/IPS/60Hz/4 ms)

Original price was: 3,290,000₫.Current price is: 2,990,000₫.

Màn hình LCD Lenovo D22e-20 66D2KAC6VN (1920 x 1080/VA/75Hz/4 ms/FreeSync)

Original price was: 3,390,000₫.Current price is: 3,049,000₫.

Màn hình LCD Lenovo D24-20 66AEKAC1VN (1920 x 1080/IPS/75Hz/4 ms/FreeSync)

Original price was: 3,790,000₫.Current price is: 3,490,000₫.

Màn hình LCD Lenovo G27c-10 66A3GACBVN (1920 x 1080/VA/165Hz/1 ms/FreeSync)

Original price was: 5,990,000₫.Current price is: 5,490,000₫.

Màn hình LCD Lenovo L22i-30 66CAKAC1VN (1920 x 1080/IPS/75Hz/4 ms/FreeSync)

Original price was: 3,390,000₫.Current price is: 3,090,000₫.

Màn hình LCD Lenovo L24i-30 66BDKAC2VN (1920 x 1080/IPS/75Hz/4 ms)

Original price was: 4,290,000₫.Current price is: 3,999,000₫.

Màn hình LCD Lenovo L24Q-35 66D1GAC1VN (2560 x 1440/IPS/75Hz/4 ms/FreeSync)

Original price was: 6,590,000₫.Current price is: 6,090,000₫.

Màn hình LCD Lenovo L27e-30 66BEKAC2VN (1920 x 1080/IPS/75Hz/4 ms/FreeSync)

Original price was: 5,490,000₫.Current price is: 4,890,000₫.

Màn hình LCD Lenovo Q24i-1L 66C0KAC3VN (1920 x 1080/IPS/75Hz/4 ms/FreeSync)

Original price was: 4,690,000₫.Current price is: 4,490,000₫.

Màn hình LCD Lenovo Q24i-20 66EEGAC3VN (1920 x 1080/IPS/75Hz/4 ms/FreeSync)

Original price was: 4,999,000₫.Current price is: 4,590,000₫.

Màn hình LCD Lenovo Q27q-10 65F4GAC3VN (2560 x 1440/IPS/75Hz/4 ms/FreeSync)

Original price was: 6,990,000₫.Current price is: 5,490,000₫.

Màn hình LCD Lenovo Q27q-1L 66C1GAC3VN (2560 x 1440/IPS/75Hz/4 ms/FreeSync)

Original price was: 7,490,000₫.Current price is: 6,590,000₫.

Màn hình LCD Lenovo Q27q-20 66EFGAC3VN (2560 x 1440/IPS/75Hz/4 ms/FreeSync)

Original price was: 7,490,000₫.Current price is: 6,990,000₫.

Màn hình LCD Lenovo Y25-30 66F0GACBVN (1920 x 1080/IPS/240Hz/1 ms/FreeSync Premium)

Original price was: 7,990,000₫.Current price is: 7,390,000₫.

Màn hình máy tính Lenovo C24-20 62A8KAR1WW 23.8 inch FHD

Original price was: 3,999,000₫.Current price is: 3,390,000₫.

Màn hình máy tính Lenovo C27-30 62AAKAR6WW 23.8 inch FHD

Original price was: 4,490,000₫.Current price is: 4,049,000₫.
Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng